Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Μάρτιος 1992) και ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Quality/Robust Engineering) από τη ΓΣ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών το Μάρτιο του 2011. Η ακαδημαϊκή, επιστημονική και επαγγελματική της εξειδίκευση & δραστηριότητα άπτεται του πεδίου «τυποποίηση/πιστοποίηση/διαπίστευση προϊόντων/υπηρεσιών για την προστασία και ασφάλεια του πολίτη». Από το 1992 έως και το 2001 εργάστηκε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σέρρες ως ελεύθερος επαγγελματίας, στέλεχος επιχειρήσεων και βιομηχανικών μονάδων στα αντικείμενα διαχείρισης χρηματοδοτούμενων μέτρων και δράσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μελετών οργάνωσης παραγωγής, ανάπτυξης-λειτουργίας-επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης ISO (ποιότητας-υγείας & ασφάλειας εργασίας-περιβάλλοντος-εργαστηρίων... κ.α.) καθώς και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης-κατάρτισης. Από το 1998 έως σήμερα συνεργάζεται ως Εργαστηριακός και κατόπιν ως Επιστημονικός Συνεργάτης με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα σπουδών), στο οποίο υπηρετεί ως Μηχανικός στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πληροφορικής. Έχει υποβάλλει πλήθος δημοσιεύσεων σε εθνικά, διεθνή συνέδρια και περιοδικά με παράλληλη δράση κριτή (referee). Από το 2001 ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση στο ΤΕΕ. Διετέλεσε Μέλος και Αντιπρόεδρος ΔΣ της ΝΕ ΤΕΕ Σερρών. Σήμερα είναι μέλος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ, εισηγήτρια πειθαρχικού συμβουλίου ΤΕΕ/ΤΚΜ, μέλος ΔΣ ΝΕ ΤΕΕ Σερρών και μέλος ΔΣ ΠΣΜΠΔ (Αν. Γεν. Γραμματέας). Διετέλεσε αιρετός στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά Σερρών από το 2007-2010 (Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας, μέλος Δημαρχιακής Επιτροπής, Συντονίστρια έργων Διαχειριστικής Επάρκειας κ.α.). Από το 1992 έως σήμερα συμμετέχει ενεργά ή είναι μέλος σε επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς στα πλαίσια εθελοντικής προσφοράς όπως πχ ΕΔΕΜ, WITEC, ΕΝΕΠΡΟΤ, Unicef Hellas, Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Σερρών (Μέλος ΔΣ ΕΠΚΑΣ), ΕΕΔΣΑ, Οργανωτικές Επιτροπές Δήμου Σερρών κ.α. Συμμετέχει και στηρίζει κάθε προσπάθεια που στοχεύει έμπρακτα σε ένα σύγχρονο κράτος με αειφορικό, ενεργειακό χωροταξικό σχεδιασμό, προώθηση καινοτόμων-αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και ισότιμων ευκαιριών, με ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες που διαθέτουν ελεύθερη βούληση, που αναπτύσσονται εργαζόμενοι καθημερινά και συστηματικά με διαφάνεια, αξιοκρατία, ήθος και ακεραιότητα για να έχουν την «ικανότητα να μιλούν και να πράττουν» προς όφελος όλης της Κοινωνίας αλλά και του κάθε Πολίτη ξεχωριστά. Είναι υποψήφια στην Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών και στο τοπικό των Σερρών (ΝΕ ΤΕΕ Σερρών).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου