Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ


  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ
: Ελευθεριάδου
ΟΝΟΜΑ
: Σοφία
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
: Παύλος
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
: 27.1.1960
ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
: Έγγαμη.Μητέρα δύο παιδιών.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
: Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
: Ν 039744
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
: Ανδρέα Δημητρίου 64-66
Τ.Κ.
: 16121 –Καισαριανή
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
: 210-7226106 – 6942 405292
Ε-mail
: SoniaEle@vodafone.net.gr

  1. ΣΠΟΥΔΕΣ

1977
: Αποφοίτηση από το 5ο  Λύκειο Θηλέων Θεσσαλονίκης
1986
:Αποφοίτησε από την Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου
2012
Φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών». Στο στάδιο της έγκρισης Διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Ο ευτροφισμός στις Μεσογειακές ακτές»

3.  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – Η/Υ

·       Αγγλικά (πολύ καλά)

·       Σέρβικα (πολύ καλά)

·       Βουλγάρικα

·       Λειτουργικά συστήματα : DOSWINDOWS

·       Επεξεργασία Κειμένου, WORD, EXCEL, LOTUS, POWERPOINT


4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 Έχω εκπαιδευτεί σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Α) Επιθεωρήσεις Περιβάλλοντος
1.«Foundation course in environmental auditing» / ΙΕΜΑ Accredited (5 ημέρες).  
  Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.
Β) Περιβάλλον
2. ΕΛΚΕΠΑ: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στη Βιομηχανία», Αθήνα , Μάρτιος – Ιούλιος   
   1989
3.ΕΣΔΚΝΑ: «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», Αθήνα, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος  1989
4.ΙΔΕ : «5ο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης», Αθήνα 11-15/03/1996
5.ΜΟΔ: «Ο Θεσμός των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων : Εφαρμογή και     
   Ευαισθητοποίηση», Λουτράκι, 20-23/9/1998
6.Ε.Κ.Δ.Δ: «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη», Καρπενήσι 20-22/11/2002
7.ΥΠΕΧΩΔΕ:Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτεία» με θέμα «Περιβάλλον και
    Ανάπτυξη», Αθήνα 25-26/11/2002
Έχει επίσης εκπαιδευτεί σε θέματα διοίκησης,GIS,INTERNET
8.IKA:«Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Διοικητικών Υπαλλήλων», Αθήνα 15-
   19/12/1997
9. Ε.Κ.Δ.Δ:  «Χρήση του ΙΝΤΕΡΝΕΤ, Κατασκευή Ιστοσελίδων», Αθήνα 1-5/11/1999
10.Ε.Κ.Δ.Δ:   «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών», Αθήνα Μάρτιος 2000
11.ΕΙΕΕ :        «Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος», Αθήνα Μάιος 2004


 

Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες

12.ΤΕΕ :Ολες τις ημερίδες (~100) και όλα τα συνέδρια που διοργάνωσε το ΤΕΕ κατά  
     την περίοδο 10/1992-31/12/1993
13. ΤΕΕ:Όλα τα συνέδρια HELLECO 1993  - HELLECO 2003  
14. TEE:Όλα τα συνέδρια Ορυκτού Πλούτου από 1994 έως 2003
15.Εισηγήτρια στο συνέδριο «Περιβαλλοντικοί έλεγχοι και δημόσια διοίκηση»2006  
     Αθήνα
16. Εισηγήτρια στο συνέδριο «Περιβαλλοντικοί έλεγχοι και δημόσια διοίκηση» Χανιά   
    2007
17. Εισηγήτρια στο συνέδριο «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών-Προοπτικές και Πραγματικότητα»   Χανιά 2009
18. Συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού προγράμματος FireParadox  στο Freiburg της Γερμανίας. Φεβρουάριος 2010 (σχέδιο οδηγίας για την διαχείριση των δασικών πυρκαγιών)
19. Συμμετοχή στις εργασίες της ημερίδας «Ασωπός δυο χρόνια μετά»
20. Συμμετοχή στις εργασίες στο διήμερο «Εφαρμογή της οδηγίας για την Περιβαλλοντική ευθύνη»

Συμμετοχή σε πλήθος άλλων Συμποσίων, Ημερίδων, Επαγγελματικών συναντήσεων και παρουσίασης προγραμμάτων.


5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2/2004 έως σήμερα
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) :
Επιθεωρήτρια  Περιβάλλοντος-
                      Τμηματάρχης από 6/05÷9/08 στο Τμήμα Α (υποδομές, στερεά 
                      απόβλητα, βιολογικοί καθαρισμοί, αιολικά πάρκα, κινητά τηλεφωνία 
                      κ.ά)
                      Τμηματάρχης από 9/08 ÷ έως σήμερα στο Τμήμα Γ (αυθαίρετα,
                       καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από δραστηριότητες και 
                      έργα σε προστατευόμενες περιοχές, σε δάση και δασικές περιοχές, σε 
                     αιγιαλό και παραλία κ.ά)
2010
Μέλος της επιτροπής για την αναθεώρηση του Κανονισμού              Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
2001-2/2004

ΥΠΕΧΩΔΕ:Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)
-Αξιολόγηση Μελετών Προέγκρισης Χωροθέτησης και Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
·       Οδοποιίας (Τμήματα της Εγνατίας Οδού, Εθνικοί Οδοί, Κόμβοι, Επαρχιακοί Οδοί ),
·       Λιμένων(Σαλαμίνας κ.λ.π), 
·       Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων ,
·        Λατομείων αδρανών Υλικών για έργα υποδομής
·       Λατομείων αντιολισθηρών για έργα υποδομής 
·       Μεταλλείων Χρυσού (TVX, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ, ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ)
-Αξιόλογηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
·       Ολυμπιακών Εργων  (Καυταντζόγλειο, Παμπελλοπονησιακό κ.λ.π),
·       Οδοποιίας (Τμήματα της Εγνατίας Οδού,Εθνικοί Οδοί,Κόμβοι, Επαρχιακοί Οδοί ),
·       Λιμένων (Σαλαμίναςκ.λ.π), 
·       Λατομείων αδρανών Υλικών ,
·       Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων(Πρίνος Θάσου)
·       Λατομείων αντιολισθηρών,
·       Μεταλλείων Χρυσού (TVX, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ, ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ),
·       Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
-Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
·       Ολυμπιακών Εργων  (ΟΑΚΑ, Καλλιμάρμαρο κ.λ.π)
·       Εξυγίανση Εδαφών στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
·       Εργων Οδοποίας
     - Αυτοψίες , Βουλές, Καταγγελίες κ.λ.π
     - Σύνταξη κατευθύνσεων προς την Περιφερειακή και την 
       Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
-Μέλος της επιτροπής του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χρυσού
-Εισηγήτρια των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών Εφαρμογής για τα Λατομεία των έργων υποδομής
-Αναπληρώτρια του προϊσταμένου του Τμήματος Α της ΕΥΠΕ (Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος) το 2003-2/2004

31/12/1993-/8/2001
ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
-Αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Λατομείων ,
  • Μεταλλείων Χρυσού (TVX, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ, ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ), Βωξίτη,  Λιγνίτη(ΔΕΗ) κ.λ.π
  •  Γεωτρήσεων, 
  • Λιμνοδεξαμενών
-Αυτοψίες , Εισηγήσεις στους αρμόδιους φορείς για επιβολή προστίμων
-Επεξεργασία Νέων Νομοθετικών Διατάξεων για την στήριξη της πολιτικής του ΥΠΕΧΩΔΕ
-Σύνταξη Εγκυκλίων και κατευθύνσεων προς την Περιφερειακή και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
-Στήριξη Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο Συμβούλιο Επικρατείας, Βουλές, Καταγγελίες κ.λ.π
-Μέλος της επιτροπής του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΔΕΗ
--Μέλος της επιτροπής του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση και επεξεργασία χρυσού
1992-1993
ΤΕΕ :Γραφείο Τύπου
Υπεύθυνη ύλης στο Ενημερωτικό Δελτίο για θέματα
-συνεδρίων, ημερίδων και συνεντεύξεων τύπου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και του Προέδρου
-ανά μήνα παρουσιάσεις θεμάτων που αφορούσαν το περιβάλλον και τις ήπιες μορφές ενέργειας . Εφαρμογές στην καθημερινότητα
-Συντάκτρια όλων των ανωτέρω θεμάτων
1989-1990

ΕΟΚ :Προκήρυξη Διαγωνισμών, Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών  Συγγραφή Υποχρεώσεων, ΠΠΑΕ.
1987-1988
ΙΓΜΕ : Κοστολόγηση και αξιολόγηση μεταλλευτικών γεωτρήσεων και υδρογεωτρήσεων


6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ KAI ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


1990-1992

1996

: Διδασκαλία του μαθήματος Φυσικής για δέσμες στο φροντιστήριο «Σύμβουλο Σπουδών»
:Επιμόρφωση των υπαλλήλων των Γραφείων Περιβάλλοντος  των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας σε περιβαλλοντικά και νομοθετικά θέματα των λατομείων και των μεταλλείων .Αθήνα NOVOTEL
1999


: Εισηγήτρια στο Κ.Ε.Κ. «INSTRUCT», Αθήνα, για τη διδασκαλία της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας σε άνεργους διπλωματούχους μηχανικούς
2007
: Εισηγήτρια στο Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών, Αθήνα, για τη διδασκαλία «Επιθεώρηση σε λατομείο» σε άνεργους διπλωματούχους μηχανικούς
2000 έως σήμερα
: Εισηγήτρια στο ΙΝΕΠ(Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων) σε θέματα  Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Τεχνικών έργων, Περιβάλλοντος και παράκτιου τουρισμού, Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, κ.ά (~160 ώρες)

                                
  
 7. ΜΕΛΕΤΕΣ
1. Εμφύσηση και σύντηξη του απολεσθέντος κατά την χύτευση κράμματτος
    ψιλομερούς  Fe-Cr για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του 
    περιβάλλοντος. Μελέτη και κατασκευή πρότυπου εμφυσητήρα  (1984-ΕΛΣΙ)

2.Μελέτη για την επίδραση του συντελεστή πλήρωσης του μύλου και του 
   μεγέθους των σφαιρών στην αυτοτελή λειοτρίβηση του χαλαζία σε 
   σφαιρόμυλο (1986- ΕΜΠ)

3.Τεχνoοικονομική Μελέτη για την βελτιστοποίηση των διαδρομών των
    απορριμματοφόρων  του Δήμου Αμαρουσίου (1990)

 8. ΑΡΘΡΑ
1.Θέρμανση και εναλλακτικές λύσεις (1993 –Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ)
2.Περιβάλλον – Διαχείριση και Προστασία (1993 –Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ)
3.Μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων – Διασυνοριακή μεταφορά (2004- Ενημερωτικό 
   περιοδικό της ΕΜΔΥΔΑΣ)
4. Περιβαλλοντική ηθική (2005- Ενημερωτικό περιοδικό της ΕΜΔΥΔΑΣ)
                             
   9. ΜΕΛΟΣ
1986 -       : Μέλος του ΤΕΕ
1986-        : Μέλος του Συλλόγου Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
1993-        :Μέλος του  Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων
1993- 1994:Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του ΤΕΕ για την ανεργία και την 
                   απασχόληση  των μηχανικών
1996-              : Μέλος της Ένωσης  Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων   
              Υπαλλήλων(ΕΜΔΥΔΑΣ)
2000-             :Μέλος της Ένωσης Διπλωματούχων Γυναικών Μηχανικών
2004           :Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Ενημερωτικού περιοδικού της    
                     ΕΜΔΥΔΑΣ
2004-2006      :Αιρετό μέλος  της Ομοσπονδίας της ΕΜΔΥΔΑΣ
2010-  2012    :Αιρετό μέλος της Ομοσπονδίας  της  ΕΜΔΥΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου