Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ


Η Μάρθα Ουζουνίδου είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ και Διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα εργάζεται ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διεργασιών και Ενεργειακών ΠΌΡΩΝ (Ι.Δ.Ε.Π.) του Ε.ΚΕ.Τ.Α στο Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών (ΕΑΝΟΣΥΣ). Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις διεργασίες Ετερογενούς Κατάλυσης, Παραγωγής Υδρογόνου από Βιομάζας, Παραγωγής Βιοκαυσίμων από Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η Μάρθα Ουζουνίδου, κατά τη διάρκεια προηγούμενων και πρόσφατων ερευνητικών δραστηριοτήτων της έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία μέσα από τη συμμετοχή της σε εθνικές και ευρωπαϊκές κοινοπραξίες έρευνας, έχοντας αναπτύξει ένα πολύτιμο δίκτυο συνεργασιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και γνωστών εταιρειών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών/Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στη θέση του Ταμία από το 2010. Κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας της ασχολήθηκε με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων εκπροσωπώντας τον ΠΣΧΜ/ΤΚΔΜ. Συμμετείχε στην ομάδα οργάνωσης Β. Ελλάδος της περιβαλλοντικής εκστρατείας Ecocity, υπήρξε μέλος της Συντακτικής Ομάδας του Περιοδικού του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών και τέλος είναι μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελτικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου