Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Γενικές Κατευθύνσεις για τον Προγραμματισμό Δράσης της Διοίκησης του ΤΕΕ


Νοέμβριος 2010


Σήμερα, που δοκιμάζεται η χώρα και ο ελληνικός λαός από τη δημοσιονομική κρίση αναδεικνύονται όλα τα δομικά προβλήματα της χώρας, η στρεβλή και χαώδης διοικητική δομή, η στρεβλή ανάπτυξη της παραγωγικής δομής, η ανυπαρξία αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου, το απαρχαιωμένο ή μη εφαρμόσιμο δίκαιο, οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί αναστολής της ανάπτυξης. Κυρίως, όμως, αναδεικνύεται η ανυπαρξία μιας κοινωνικής κλίμακας αξιών.     
Είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία σε μια νέα κλίμακα αξιών, σε ένα άλλο πρότυπο συμπεριφοράς και στάσης της Πολιτείας προς τον πολίτη και του πολίτη προς το σύνολο. Είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε και να τηρήσουμε μια άλλη στάση σε σχέση με τον σεβασμό στο νόμο, στο περιβάλλον, στο δημόσιο συμφέρον, στην προσωπική ευθύνη όλων μας.
Σε αυτό το πλαίσιο ο επιστημονικός κόσμος της χώρας και οι επιστημονικοί φορείς πρέπει να πρωτοστατήσουν, να αποτελέσουν τη νέα κοινωνική πρωτοπορία, να καθορίσουν τους όρους και τους κανόνες που θα βασιστεί η χώρα για την νέου τύπου ανάπτυξη, για την παιδεία, για τη νέα δομή της χώρας στη διοίκηση και στη παραγωγή, για ένα πραγματικά κοινωνικό κράτος.
Εμείς, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, πρώτοι από όλους τους επιστήμονες, πρέπει να δώσουμε όχι μόνο βασικές αρχές και κατευθύνσεις αλλά συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις.
Εμείς, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, πρώτοι από όλους τους επιστήμονες, πρέπει να δώσουμε τη μάχη για τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, το δίκαιο.
Εμείς, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, πρώτοι από όλους τους επιστήμονες, πρέπει να αποτελέσουμε την κοινωνική και αναπτυξιακή πρωτοπορία.
Για να γίνει αυτό, το ΤΕΕ πρέπει να αλλάξει. Να κρατήσει τα καλά της ως τώρα πορείας του και να προχωρήσει σε μια άλλου τύπου λειτουργία. Σε μια νέα συλλογικότητα. Σε μια νέα επικοινωνία με τα μέλη του και την κοινωνία.
Σε αυτό το πλαίσιο δράσης δεν μας περισσεύει κανείς. Δεν μας περισσεύει ούτε παράταξη, ούτε συνάδελφος, ούτε στέλεχος του ΤΕΕ, που μπορεί να συμβάλει.
Πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε, ώστε η κρίση να μεταλλαχτεί σε ευκαιρία. Πρέπει να υπερβούμε παραταξιακούς τακτικισμούς και κομματικές λογικές και να προτάξουμε το ρόλο του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας.
         Αυτή είναι η εντολή συγκρότησης διαπαραταξιακού προεδρείου, με βάση την αναλογικότητα. Πιστεύουμε ότι αυτή η δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και για τον τεχνικό κόσμο απαιτεί πλατιές συναινέσεις, αποτελεσματική διοίκηση, συμμετοχή ευρύτερων δυνάμεων.
Θα δώσουμε το παρόν και θα σταθούμε όλοι στο πλάι όποιου είτε προσώπου είτε κόμματος είτε παραγωγικού φορέα είτε κυβερνητικού οργάνου επιδιώξει την ανάπτυξη, τις τομές, τη διαφάνεια, τη θεσμοθέτηση κανόνων για όλους, την πρόταξη του περιβάλλοντος, του Χωροταξικού Σχεδιασμού, την ύπαρξη μιας άλλης παραγωγικής δομής στο χτίσιμο ενός νέου κοινωνικά αποδεκτού αξιακού κώδικα.
Θα δώσουμε, όμως και το παρόν στη μάχη ενάντια στην ισοπέδωση, την κατεδάφιση, στην αυθαιρεσία «του αποφασίζω και διατάσσω», στην εικονική διαβούλευση, στην επίκληση αναγκών και αρχών για κάποιους και όχι για όλους, στην ασυμβατότητα των προθέσεων και των αιτιολογικών εκθέσεων και της υλοποίησης άλλων σκοπιμοτήτων στα άρθρα των Νομοσχεδίων.
Θα είμαστε έτοιμοι για την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη συνεργασία με κάθε Υπουργείο, με κάθε Γενική Γραμματεία, με κάθε Οργανισμό πολιτικό, κοινωνικό ή κυβερνητικό. Προχωράμε σε νέα δομή και λειτουργία του ΤΕΕ και θα κριθούμε για αυτό.
Είμαστε έτοιμοι, όμως, και για την ανάληψη πρωτοβουλιών, αν η πολιτική ηγεσία της Χώρας δεν σεβαστεί τους μηχανικούς και τον επιστημονικό κόσμο.
Υπάρχουν πολλά ανοικτά θέματα, που είναι λογικό μετά από μια μακρά περίοδο κοινωνικού και επιστημονικού λήθαργου. Υπάρχουν προτάσεις και είναι ανοικτά όλα τα θέματα άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού.
Ο τεχνικός κόσμος της χώρας είναι μπροστά στον αγώνα ενάντια στη διαφθορά, στην ανισότητα, στη συντεχνιακή λογική, δράση και αντίληψη.
Ο τεχνικός και επιστημονικός κόσμος της χώρας είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη διάσωση και την ανάπτυξη της.
Δε θα επιτρέψουμε όμως την ισοπέδωση αξιών, την υποβάθμιση του Διπλώματος και του επαγγέλματος του μηχανικού.
Δεν θα δεχθούμε ούτε θα ανεχθούμε την αντιμετώπιση του μηχανικού ως εμπόρου, της επιστημονικής γνώσης ως εμπoρεύματος και των επιστημονικών Φορέων ως οίκων συντεχνιακών συμφερόντων.
Θα προσπαθήσουμε το ΤΕΕ να είναι ο ουσιαστικός και όχι μόνο ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος, που θα συμβάλλει στις τομές και στις αναγκαίες αλλαγές και όχι απλά ο Φορέας που θα αναδεικνύει μόνο τις λάθος, τις ελλιπείς και αποσπασματικές πολιτικές.
Θα πολεμήσουμε τις λογικές που έχουν καταρρακώσει την κοινωνία μας, που έχουν ταυτίσει τον μηχανικό με τον κακό εργολάβο, τον μηχανικό διεκπεραιωτή και όχι μελετητή, την αδιαφανή πολεοδομία. Θα πολεμήσουμε μαζί με τους υπόλοιπους επιστημονικούς φορείς τις λογικές που έχουν ταυτίσει τον δικηγόρο με το παραδικαστικό κύκλωμα, τον γιατρό με το φακελάκι και τον Πολιτικό συμμέτοχο ή ηθικό αυτουργό του παραπάνω σκηνικού.
Θα είμαστε μαζί για μια διαφορετική σχέση πολιτικής και τεχνικού κόσμου, για μια διαφορετική σχέση του τεχνικού κόσμου με τον πολίτη, για να θεσπίσουμε από κοινού ένα νέο κώδικα δεοντολογίας, για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο δράσης του ΤΕΕ διαχωρίζουμε τις προτεραιότητες του ΤΕΕ σε τρεις κατευθύνσεις:
Α. Αλλαγή θεσμικού πλαισίου ΤΕΕ και εσωτερικής λειτουργίας
·          Λειτουργία της Αντιπροσωπείας με αντιστοίχισή της με τις επιτροπές του Κοινοβουλίου αλλά και σύνδεσή της με τις Μ.Ε.
·          Χρόνος θητείας και θέματα εκλογών ΤΕΕ
·          Ρόλος Νομαρχιακών Επιτροπών και κανόνες λειτουργίας σε σχέση με τον Καλλικράτη.
·          Οργανόγραμμα ΤΕΕ
·          Νέες ειδικότητες.
·          Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της Τράπεζας Πληροφοριών και υλοποίηση δικτύου τηλεδιάσκεψης. Δημιουργία σελίδας και Υπηρεσιών για αναπτυξιακές προτάσεις Μηχανικών που θα υποβάλλουν και προτάσεις σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος. Μηχανισμός αξιολόγησης και προώθησης τους προς υλοποίηση.
·          Αξιοποίηση της περιουσίας του ΤΕΕ, με στόχο την κατασκευή του κτιρίου του ΤΕΕ
·          Θέματα λειτουργίας Πειθαρχικών Συμβουλίων και Εκσυγχρονισμός του κώδικα δεοντολογίας.
·          Θέματα εκπροσωπήσεων του ΤΕΕ
·          Ίδρυση Τεχνικού Κ.Ε.Π.
·          Ίδρυση της «μέρας ακρόασης Μηχανικού», από τη Διοίκηση του ΤΕΕ
·          Ίδρυση της «μέρας ακρόασης του Πολίτη», από τη Διοίκηση του ΤΕΕ
Β. Θέματα άσκησης επαγγέλματος
·          Πολεοδομικά γραφεία και ΓΟΚ.
·          ΜΗΚΙΕ, Άδεια άσκησης επαγγέλματος και Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων.
·           ΙΕΚΕΜ.
·          Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός – Καλλικράτης
·          Πλαίσιο Παραγωγής Δημοσίων Έργων.
·          Ολοκλήρωση και υλοποίηση πλαισίου για το εγχείρημα εξοικονόμησης ενέργειας.
·          Ολοκλήρωση και υλοποίηση πλαισίου για την εφαρμογή της Ταυτότητας όλων των Κτιρίων.
·          Διεύρυνση του ηλεκτρονικού συστήματος αμοιβών Μηχανικών.
·          Πιστοποίηση ανά κατηγορία κλάδων που συμμετέχουν στα έργα μηχανικών αλλά και κατηγοριών που εμπλέκονται μηχανικοί και απουσιάζει η πιστοποίηση ανά κατηγορία.
Γ. Αναπτυξιακά θέματα
·          Επιχειρηματικότητα.
·          Τυποποίηση και ποιότητα.
·          Βιομηχανία.
·          Ενέργεια.
·          Τηλεπικοινωνίες – Πληροφορική.
·          Περιβάλλον.
·          Γραφείο Ε.Ε. και εξωστρέφεια.
Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων του ΤΕΕ, για την καλύτερη εποπτεία του κυβερνητικού έργου και την αμεσότητα των παρεμβάσεων μας ήδη η Δ.Ε. έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες των μελών της και των μελών του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας αντιστοιχισμένες με τα Υπουργεία.
Τα μέλη του προεδρείου της Δ.Ε. θα έχουν συντονιστικό ρόλο σε ομάδες Υπουργείων και στα Υπουργεία που δεν έχει ορισθεί αρμόδιο μέλος της, ώστε να μπορούν να συνδράμουν συμπληρωματικά στις παραπάνω δράσεις και κυρίως στη Διοίκηση του ΤΕΕ και στη πολιτικοσυνδικαλιστική λειτουργία.
Οι Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ θα αντιστοιχηθούν επίσης με τα Υπουργεία, είτε με τις Γενικές Γραμματείες των Υπουργείων, τεχνικού ενδιαφέροντος όπως, άλλωστε, θα αποφασιστούν κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος.
Τα μέλη της Αντιπροσωπείας θα ενταχθούν στις αντίστοιχες επιτροπές της Αντιπροσωπείας, όπως αυτές θα προταθούν σε συνεργασία με το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας.
Στόχος είναι η λειτουργία του ΤΕΕ να περιλαμβάνει την εισαγωγή επεξεργασμένων θεμάτων από τις Μ.Ε. στη Δ.Ε. και την επεξεργασία τους, όπου είναι δυνατόν, από τις επιτροπές της Αντιπροσωπείας, ώστε τα θέματα να έρχονται ώριμα προς απόφαση στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας. Η ενεργοποίηση των μελών της Αντιπροσωπείας σε αυτήν τη δομή λειτουργίας, η μεταφορά των κατευθύνσεων των αποφάσεων της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και της ενημέρωσης της λειτουργίας του ΤΕΕ στα Περιφερειακά Τμήματα θα δώσει έναν ενεργό ρόλο και συμμετοχή σε όλους μας.
Οι επιμέρους δράσεις θα εξειδικευθούν από τα αρμόδια μέλη της Δ.Ε. και του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας.
Για θέματα συγκεκριμένων δράσεων ο αρμόδιος από τη Δ.Ε. πλαισιωμένος με ολιγομελή ομάδα θα συντάξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και φάσεις απολογισμού.
Οι στόχοι είναι το ΤΕΕ των τεκμηριωμένων προτάσεων, το ΤΕΕ των αξιών, το ΤΕΕ του επαγγέλματος, της ανάπτυξης, της αποτελεσματικότητας. Το ΤΕΕ όλων των Μηχανικών.
Εμείς, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μπορούμε να πρωτοστατήσουμε, να αποτελέσουμε τη νέα κοινωνική πρωτοπορία, να καθορίσουμε τους όρους και τους κανόνες, που θα βασιστεί η Ελλάδα για την νέου τύπου ανάπτυξη, για την παιδεία, για τη νέα δομή της χώρας στη διοίκηση και στην παραγωγή, για ένα πραγματικά κοινωνικό κράτος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου