Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΥΠΑΤΙΑ


Η Υπατία Κωνσταντινίδου γεννήθηκε το 1983 στην Πτολεμαΐδα, όπου ζει και εργάζεται. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο του Brighton της Μεγάλης Βρετανίας και κάτοχος Μεταπτυχιακών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας και στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Από το 2008 είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της Τεχνικής εταιρείας ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των χωματουργικών έργων στα ορυχεία της ΔΕΗ. Παράλληλα διατηρεί τεχνικό γραφείο, στην Πτολεμαΐδα, με συνεργάτες – μηχανικούς, που ασχολείται με τη μελέτη – επίβλεψη – κατασκευή οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών έργων και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Υπήρξε στέλεχος εταιρείας με δραστηριότητα στη θραύση και προχαλάρωση βραχωδών πετρωμάτων με χρήση εκρηκτικών υλών. Θεωρεί ότι ο συνδυασμός του δυνατού υπόβαθρου σε τεχνικές γνώσεις και η εφαρμογή των αρχών διοίκησης έργων, διοίκησης κόστους αποτελεί προϋπόθεση στην επιτυχή υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει, κατανοώντας τις ευκαιρίες συνεισφοράς του καθενός στη βιώσιμη ανάπτυξη. Απώτερος σκοπός είναι ο συντονισμός των προσπαθειών για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επιχειρηματικής δραστηριότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και κοινωνικής συνοχής. Είναι υπέρμαχος της δια βίου μάθησης και της συνεχούς βελτίωσης δεξιοτήτων και για το λόγο αυτό παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες τάσεις διοίκησης μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Από το 2010 είναι εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου του τμήματος Δυτικής Μακεδονίας και κατά την περίοδο 2011-2012 διετέλεσε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου του τμήματος Δυτικής Μακεδονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου