Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


Ο Γ. Μαρνέλλος είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του ΑΠΘ (1995). Είναι επίσης κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Χημική Μηχανική με έμφαση στους τομείς της κατάλυσης και της ηλεκτροχημείας (ΑΠΘ, 1999) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1999). Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτο Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Δραστηριοποιείται σε θέματα σχετικά με την αειφόρο ενέργεια (τεχνολογίες και οικονομία του υδρογόνου, κυψέλες καυσίμου, ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας) και το περιβάλλον (αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, αειφόρο διαχείριση απορριμμάτων), ενώ έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό Εθνικών & Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων έρευνας & ανάπτυξης. Το 2010 του απονεμήθηκε η ερευνητική υποτροφία του ιδρύματος Fulbright για την σύναψη συνεργασίας με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΜΙΤ. Λόγω της ενασχόλησης με τις τεχνολογίες Η2, είναι σήμερα Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Υδρογόνου (ΕΛΕΤΥ) και μέλος της Ελληνικής Πλατφόρμας Υδρογόνου. Από το 2000 – 2012 ήταν μέλος του ΔΣ του Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, το οποίο υπηρέτησε από τις θέσεις του Αντιπροέδρου και του Προέδρου. Είναι εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ από το 2006 ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε ενεργή συμμετοχή στα δρώμενα του ΤΕΕ στο Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου