Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

ΜΗΤΡΟΠΙΑ ΜΑΙΡΗ


Γεννήθηκε στην Αθήνα, γυμνασιακές σπουδές στην Θεσσαλονίκη και σπουδές Αρχιτεκτονικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 1980 ζει και εργάζεται στην Κέρκυρα, ως ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια του ΤΕΕ με θέμα την αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων, καθώς και το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου με αντικείμενο: «Ιστορία Πόλης και Κτιριοδομίας, μετά τον 16ο αι.». Έχει ασχοληθεί με μελέτες και επιβλέψεις ιδιωτικών οικοδομικών έργων, μελέτες του Δημοσίου (πολεοδομικές, κτηριακές) και ευρωπαϊκά προγράμματα ως εξωτερικός συνεργάτης – μελετητής και ως συντονιστής ομάδας. Από το 1996 έως το 2012 είχε συνεχή συνεργασία με το Δήμο Κερκυραίων, για τον συντονισμό Προγραμματικής Σύμβασης για την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας μεταξύ των ΥΠ.ΠΟ., ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΘΟ, ΔΕΠΟΣ και ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ και της δραστηριότητας του Γραφείου Παλιάς Πόλης που συγκροτήθηκε ειδικά. Ως επικεφαλής του Γραφείου (1996-2006) είχε την ευθύνη υλοποίησης σειράς μελετών και έργων αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, διεκπεραίωσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (πρόγραμμα Πολιπολιτιστικού Τουρισμού του “Culture” της ΧVI Διεύθυνσης και πρόγραμμα “Villas” του INTERREG III B’ CADSES), ενώ συμμετείχε στην οργανωτική επιτροπή διεθνών συνεδρίων, με θεματικές την προστασία και ανάπτυξη κτηρίων, χώρων, Μνημείων. Από το 1998 ασχολήθηκε είτε ως μέλος ομάδας εργασίας του ΤΕΕ / τμήμα Κέρκυρας, είτε ως επικεφαλής του Γραφείου Παλιάς Πόλης με την σύνταξη των στοιχείων του φακέλου υποψηφιότητας της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας για την ένταξή της στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η προσπάθεια ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούνιο του 2007. Έχει υπάρξει μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/τμήμα Κέρκυρας, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας, της ΕΠΑΕ Νομού Κέρκυρας (δύο θητείες), της δευτεροβάθμιας ΕΠΑΕ Ιονίων Νήσων, του ΣΧΟΠ Νομού Κέρκυρας (δύο θητείες) και πρόσφατα, μέλος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Νομού Κέρκυρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου