Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα, αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών (ΜΜΜ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) με Αρ. Μητρ. 79772 και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στο Σώμα Διαβιβάσεων. Από το 1995 έως σήμερα ασχολείται με τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων, στα αντικείμενα της οργάνωσης, της ανάπτυξης, της επιθεώρησης κι ελέγχου συστημάτων και μελετών, σε θέματα διαχείρισης ποιότητας, διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων/πλευρών, διαχείρισης της ασφάλειας & υγείας στην εργασία, καθώς και πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801 και τα εναρμονισμένα πρότυπα ΕΝ για σήμανση CE σε προϊόντα δομικών κατασκευών, με μεγάλη εμπειρία σε σημαντικά τεχνικά έργα της χώρας (Νέος Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Μετρό Θεσσαλονίκης, Εγνατία Οδός, Π.Α.Θ.Ε., Ε.Υ.Δ.Ε. κ.ά.). Στο διάστημα αυτό έχει εργαστεί σε θέσεις ευθύνης στην Κ/Ξ EΤΕΘ A.Ε.-EKKON A.Ε. για το έργο “Χαλύβδινο Δίκτυο κατανομής Φυσικού Αερίου 19 Bar –Ανατολικός κλάδος Β΄, Αθήνα” (1995-1997), στην εταιρία Hochtief A.G. για το έργο “Νέος Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών –Σπάτα Αττικής” (1998-2000), στο Φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS Α.Ε. (2000-2004) και στον όμιλο της τεχνικής εταιρίας 7ης τάξης ΜΕΕΠ, ΑΕΓΕΚ (2004-2013). Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως εξειδικευμένος σύμβουλος επιχειρήσεων και τεχνικών έργων, ως Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, Περιβάλλοντος), πιστοποιημένος από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποιημένων Επιθεωρητών IRCA (International Register of Certified Auditors), καθώς είναι και πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργων κατά IPMA (Certified Project Manager – IPMA Level D). Επίσης, έχει συμμετάσχει ως Εισηγητής σε πολλά σεμινάρια που άπτονται των αντικειμένων του που έχουν διοργανώσει έγκριτοι Οργανισμοί (ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, TÜV HELLAS A.E. κ.ά.), τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο. Από το 2005 έως σήμερα συμμετέχει στις Οργανωτικές Επιτροπές σημαντικών Συνεδρίων, Εκδηλώσεων και Fora που διεξάγονται στην Ελλάδα από αναγνωρισμένους Φορείς (ΤΕΕ, ΕΕΔΕ, ΓΓΔΕ κ.ά.), καθώς και έχει κληθεί ως Ομιλητής σε πολλά από αυτά. Από το 2005 έως το 2009 διετέλεσε Αναπληρωτής Επιμελητής της Μόνιμης Επιτροπής «Τυποποίησης, Πιστοποίησης & Διαχείρισης Ποιότητας» του ΤΕΕ, ενώ από το 2009 έως το Μάρτιο του 2012 διετέλεσε Επιμελητής της Επιτροπής. Σήμερα είναι Επιμελητής της Μόνιμης Επιτροπής θεμάτων «Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας» του ΤΕΕ. Το 2011 ήταν εκπρόσωπος του ΤΕΕ στη Συντονιστική Επιτροπή Δομικών Υλικών του Υπουργείου Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας, καθώς κι έχει διατελέσει: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), από 30/3/2012 (ΦΕΚ 153/2012) έως 8/3/2013. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοίκησης Παραγωγής – Προϊόντων & Υπηρεσιών (EΙΔΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), από το 2010 έως σήμερα. Μέλος του Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ) από το 2009 έως σήμερα. Επιμελητής της Συντονιστικής Επιτροπής του ΤΕE για το «2012: Έτος Τεχνικών Επαγγελμάτων», Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΤΕΕ για το «2010: Έτος Εποπτείας Αγοράς για τα Δομικά Προϊόντα», Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΤΕΕ για το «2008: Έτος Τυποποίησης, Κανόνων & Προδιαγραφών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου