Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

ΜΠΑΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Ο Κώστας Μπαλαράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, με BSME (1984) από το Michigan Tech, ΜSME (1985) και PhD (1988) από το Georgia Tech, ΗΠΑ. Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου εργάζεται από το 1995. Δραστηριοποιείται σε θέματα εξοικονόμησης & ορθολογικής χρήσης ενέργειας στα κτίρια και τις ΑΠΕ στα πλαίσια Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών-αναπτυξιακών προγραμμάτων, και συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα. Διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Επιμελητής της ΜΕ Θεμάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΤΕΕ (από το 2012), Μέλος των εξεταστικών επιτροπών για τους ενεργειακούς επιθεωρητές του ΥΠΕΚΑ ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ (από το 2012), Μέλος της ομάδας εργασίας για τη σύνταξη των ΤΟΤΕΕ 20701-1 & 4/2010 και του εκπαιδευτικού υλικού του ΤΕΕ για την κατάρτιση ενεργειακών επιθεωρητών (2010-11). Ειδικός εμπειρογνώμονας σε θέματα ενεργειακών επιθεωρήσεων και μέλος της ΓΕΠΕΕ του ΥΠΕΚΑ (2010-2013), Μέλος της συντακτικής επιτροπής του ΚΕΝΑΚ (2009-10). Εμπειρογνώμονας στη Διαχειριστική Επιτροπή του 6ου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου «Βιώσιμη Ανάπτυξη, Παγκόσμια Αλλαγή και Οικοσυστήματα, Βιώσιμα Ενεργειακά Συστήματα» (2004-06). Eργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας ολοκληρώνοντας μελέτες και επιβλέψεις Η/Μ εγκαταστάσεων σε κατοικίες, γραφεία και εργοστάσιο σοκαλατοποιίας, επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Ενεργειακής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχ/γων Μηχ/κών του ΤΕΙ Πειραιά, και της ΣΕΛΕΤΕ, και ως βοηθός έρευνας στη Σχολή Μηχ/γων Μηχ/κών του Georgia Tech. Αντιπρόεδρος της ASHRAE (2011-13) & Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2011-13 & 2007-2010). Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος της ASHRAE. Μέλος των μόνιμων επιτροπών της ASHRAE για τον στρατηγικό σχεδιασμό, την περιβαλλοντική υγεία, και των τεχνικών επιτροπών ηλιακής ενέργειας και της τεχνικής οδηγίας για διατηρητέα κτίρια. Βραβεύτηκε από την ASHRAE με το Exceptional Service Award (2011) και το John F. James International Award (2007). Επίτιμο Μέλος ASHRAE Fellow, ASME Fellow. Συγγραφέας πάνω από 230 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια . Περισσότερες πληροφορίες: www.energycon.org www.meteo.noa.gr και http://gr.linkedin.com/pub/costas-balaras/1b/761/143

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου