Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


O Γιώργος Καλαμαράς γεννήθηκε το 1967 και είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 ετών στη μελέτη, στη διαχείριση, στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη έργων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών μεγάλης κλίμακας, στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα χρηματοδότησης έργων ΤΠΕ, σε θέματα δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων. Με προσανατολισμό στο αποτέλεσμα μέσα από καινοτόμες και προοδευτικές προσεγγίσεις κατάφερε μέσα από την μέχρι σήμερα επαγγελματική του πορεία να συνδυάσει την άσκηση διοίκησης με την τεχνολογία, την επιστήμη με την επιχειρησιακή αντίληψη και να εξελίσει διαρκώς τη γνώση του ως Μηχανικός, τόσο σε τεχνολογικά θέματα, όσο και σε ότι αφορά κανονιστικά, επιχειρησιακά και χρηματοδοτικά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή των ΤΠΕ στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα της χώρας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 1990 ως Μηχανικός Λογισμικού & Συστημάτων και αργότερα ως Τεχνικός Διευθυντής στην εταιρεία ET&A στον τομέα της Πληροφορικής, First Informatics SA (1990-1993). Στη συνέχεια και μέχρι το 2001 συνεργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης με το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων του τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών αναλαμβάνοντας συντονιστικό ρόλο στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός σημαντικού αριθμού έργων ΤΠΕ και Ε&ΤΑ, ενώ παράλληλα ως ανεξάρτητος σύμβουλος παρείχε σχετικές υπηρεσίες σε θέματα ΤΠΕ σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Από τον 4/2001 μέχρι τον 8/2006 διετέλεσε Διευθυντής του τομέα Ψηφιακών Εφαρμογών στον ΟΠΕΠ ΑΕ του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου και ανέλαβε τον σχεδιασμό, την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την υλοποίηση ενός σημαντικού προγράμματος για την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ψηφιακή Εποχή. Το 2007 ίδρυσε μαζί με άλλους μηχανικούς πληροφορικής τη Dataverse μια καινοτόμο εταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής αναλαμβάνοντας τον τομέα επιχειρηματικής ανάπτυξης. Από τον 4/2010 μέχρι τον 11/2012 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Το διάστημα αυτό κατάφερε να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας κατά 55% περίπου, ολοκλήρωσε άμεσα την απορρόφηση της ΨΗΦΕΝ ΑΕ και του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, και είχε τον συντονιστικό ρόλο στην ένταξη, χρηματοδότηση, σχεδιασμό και υλοποίηση ενός σημαντικού αριθμού μεγάλων έργων ΤΠΕ για μείζονες φορείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Από τον 12/2012 συνεχίζει την επαγγελματική του δραστηριότητα μέσα στην Dataverse. Λευκών Ορέων 90Α, Χαλάνδρι, 15234, Αθήνα, Ελλάδα, geks@otenet.gr, 6944750308

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου