Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ


Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Πολυτεχνείου, με μακρά εμπειρία και συμμετοχή στους συλλογικούς φορείς και στις δραστηριότητες των μηχανικών ως: • Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών • Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος • Μέλος του Επιστημονικού Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΤΕΕ • Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της ΜΕΤΕΚ ΑΕ • Μέλος Μόνιμων Επιτροπών, Ομάδων Εργασίας, Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίων και Ημερίδων του ΤΕΕ και του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού/ Επιμορφωτικού Κέντρου Χημικών Μηχανικών • Εκπρόσωπος του ΤΕΕ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξης» του ΕΣΠΑ Μελετητής-Σύμβουλος σε θέματα βιομηχανικής ανάπτυξης, τεχνολογίας, καινοτομίας και προστασίας του περιβάλλοντος (Μελετητικό Πτυχίο Γ΄ Τάξης στις κατηγορίες 27-Περιβαλλοντικών και 18-Χημικοτεχνικών Μελετών), καθώς και σε θέματα σχεδιασμού, αξιολόγησης και διαχείρισης έργων και προγραμμάτων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και του ΕΣΠΑ. Έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό μελετών και υπήρξε μέλος πολλών επιτροπών, ερευνητικών και μελετητικών ομάδων και Συντονιστής μελετητικών και συμβουλευτικών έργων/δράσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και συγγραφέας άρθρων και εισηγήσεων σε συνέδρια και ημερίδες. Είχε εργαστεί στην αρχή της καριέρας του στον ιδιωτικό τομέα (βιομηχανικές και τεχνικές εταιρίες) και έχει συμμετάσχει σε Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Επίσης, έχει διατελέσει Ειδικός Γραμματέας (2000-2004) του Υπουργείου Ανάπτυξης υπεύθυνος για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Γ΄ΚΠΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου