Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

ΑΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ


Ονοματεπώνυμο: Αλέπης Μιχαήλ του Ευθυμίου Έτος Γέννησης: 1949 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Τόπος Διαμονής: Κηφισιά- Έλλης Λαμπέτη 4, ΤΚ 14564 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6209635 ΦΑΞ: 210 6250192 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: malep@tee.gr Σπουδές: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1967-1972). Οικονομικά - Νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1972-1975). Επαγγελματική εμπειρία: Πολύπλευρη δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου ανώτερης τάξης (Δ΄) σε πέντε κατηγορίες έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών και βιομηχανικών-ενεργειακών. Από το 1973 μέχρι το 1992 κύριος μέτοχος και τεχνικός Διευθυντής τριών Τεχνικών κατασκευαστικών εταιριών και μίας Ξενοδοχειακής (Costal club S.A.). Από το 1993 μέχρι σήμερα μέλος του Δ.Σ. και Διευθυντής Έργων στην Εταιρία ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. . Προϊστάμενος στο τμήμα Οργάνωσης και Διασφάλισης Ποιότητας της ίδιας Εταιρίας (1995-2002) και Πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρίας EDRACO A.T.E. του Ομίλου ΕΔΡΑΣΗ (2003-2010). Διαχειριστής και εκπρόσωπος σε δεκάδες κοινοπραξίες κατασκευής Τεχνικών έργων Παράλληλες δραστηριότητες : Από το 1994 μέχρι σήμερα μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Διαιτησίας του Τ.Ε.Ε. και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ Τ.Ε./78. Από το 2000 μέχρι σήμερα μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) διατελέσας Γενικός Γραμματέας (2000-2002), Πρόεδρος (2003-2006) και Αντιπρόεδρος (2007-2009). Από το 2000 μέχρι σήμερα Τακτικό μέλος της ολομέλειας της Οικονομικής και Κοινοτικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής από το 2011. Από το 2000 μέχρι 2006 μέλος του Δ.Σ. της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) και από το 2006 μέχρι το 2010 μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Από το 2009 μέχρι το 2012 μέλος του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Αυτόνομα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου