Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ


Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 28/04/1957, Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με δύο παιδιά Διεύθυνση οικίας : Καπανέως 31 – 10444 Αθήνα Τηλ. Οικίας : 210 5132964 Τηλ. Εργασίας / Κινητό : 210 5283226 / 6982-444776 ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 1. Τίτλοι σπουδών ➢ Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού με κατεύθυνση στις μεταφορές : Πανεπιστήμιο Παβίας Ιταλίας, 1987. ➢ Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών : Δ.Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων», Ε.Μ.Π., 2002. ➢ Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών : Δ.Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων - ATHENS MBA», Ο.Π.Α. / Ε.Μ.Π., 2004. 2. Σεμινάρια ➢ Πολλά, επί επιστημονικών θεμάτων και περί Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων 3. Ξένες γλώσσες ➢ Ιταλικά : Άριστα ➢ Αγγλικά : Καλά (FCE) 3. Χρήση Η/Υ Εντατική χρήση ΙΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΜΗΤΡΩΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ➢ Μέλος Τ.Ε.Ε., με αριθμό 52801. ➢ Μέλος Μ.Ε.Κ. με αριθμό 19017. ➢ Μέλος Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων και Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.). ➢ Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.). ΙV. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ➢ Κατασκευή – επίβλεψη ιδιωτικών έργων (1988 – 1992). ➢ Κατασκευή Δημοσίων Έργων, ως στέλεχος Τεχνικών Εταιρειών (1992 – 1999). ➢ Διαχείριση μεγάλων Δημοσίων Έργων ως Επιβλέπων Μηχανικός – στέλεχος ΕΡΓΟΣΕ(1999 μέχρι σήμερα). V. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ➢ ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ : «Νομοθεσία για την Κατασκευή Δημοσίων Έργων», (2003-2004) ➢ ΕΡΓΟΣΕ : «Νομοθεσία για την Κατασκευή Δημοσίων Έργων», (2004-2005)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου