Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΒΑΣΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ


Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ανάπτυξη Ηλεκτρικών Συστημάτων Ισχύος. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στον ΑΔΜΗΕ από το Νοέμβριο 2011 και Γενικός Διευθυντής Μεταφοράς της ΔΕΗ από τις αρχές 2011. Κατά την περίοδο 2001 έως 2011 διατέλεσε Διευθυντής διαδοχικά στις Διευθύνσεις, Σχεδιασμού & Απόδοσης της Μεταφοράς, Διαχείρισης Ενέργειας και την Στρατηγικής της ΔΕΗ Α.Ε. Από το 1984 έως το 2001, εργάσθηκε ως Μελετητής Μηχανικός και Τομεάρχης στη Δ/νση Στρατηγικής & Προγραμματισμού της ΔΕΗ. Την δεκαετία του ‘90 συνεργάστηκε με Ελληνικά ΑΕΙ (ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) σε μελέτες ανάπτυξης ηλεκτρικών συστημάτων ισχύος και στην εκπαίδευση στελεχών ηλεκτρικών Επιχειρήσεων στη Ρωσία, Ουκρανία, Αρμενία, κλπ. και στις χώρες της Μεσογείου (Τουρκία, Ισραήλ, Συρία, Τυνησία, Αλγερία, κλπ.) στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα έτη 1981-1984 εργάσθηκε, στο Economic Council of Canada και το National Energy Board στην Οττάβα του Καναδά. Συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες που αφορούν τα ηλεκτρικά Συστήματα και παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με την απελευθέρωση του ηλεκτρικού τομέα στην Ευρώπη. Είναι γνώστης της Αγορά ηλεκτρισμού στη χώρα μας και γνωρίζει πολύ καλά τα ηλεκτρικά Συστήματα στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε Διεθνείς επιστημονικές Εκδόσεις, Περιοδικά, Συνέδρια, (ΙΕΕΕ, Energy Policy, κλπ.) καθώς και σε Επιστημονικά Περιοδικά και Συνέδρια στην Ελλάδα, (CIGRE, κλπ.) Διετέλεσε Μέλος ΔΣ στα Ναυπηγία Ελλάδος ΑΕ (1998-2001) και την ΕΤΒΑ Finance (1994-1998). Είναι Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου