Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ


Ο Κώστας Μπούρας γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1972, όπου μεγάλωσε, ζει και δραστηριοποιείται Είναι ∆ιπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Από το 1997 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών σε: • ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ • ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ • ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ • ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ Ι∆ΡΥΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ Έχει συμμετοχή σε επιστημονικούς συλλόγους και επιτροπές 1. Μέλος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, (Τ.Ε.Ε.) (Α.Μ. 77387). 2. Μέλος στον Πανελλήνιο Σύλλογο ∆ιπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων. 3. Μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ). 4. Μέλος στην Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ). 5. Μέλος στο Σύλλογο Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Π.Ε. Μεσσηνίας. 6. Μέλος στο Μητρώο Αξιολογητών του Προγράμματος "Ψηφιακό Μέλλον" της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.  ∆ιετέλεσε Αντιπρόεδρος του Συλλόγου ∆ιπλ. Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Π.Τ. Μεσσηνίας το χρονικό διάστημα (2009 – 2012). Από το Μάϊο του 2012 είναι Πρόεδρος του Συλλόγου ∆ιπλ. Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Π.Τ. Μεσσηνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου