Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

ΔΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΧΑΡΗΣ)


Ο κ. Χρυσόστομος (Χάρης) Δούκας γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 12/05/1980. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1998 - 2003), με διδακτορική διατριβή με τίτλο «Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Σύγχρονο Περιβάλλον Λειτουργίας του Ενεργειακού Τομέα» στο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2004 - 2009). Ο κ. Δούκας είναι εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα (Φεβρουάριος 2011). Η επιστημονική και ερευνητική του δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη μοντέλων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό περιβαλλοντικά φιλικών προγραμμάτων και δράσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονας σε Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την προώθησης καθαρών ενεργειακών επιλογών (Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας), καθώς και σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες στις χώρες της «Λεκάνης της Μεσογείου» και του Περσικού Κόλπου. Επίσης, συμμετέχει, ως εισηγητής, σε σεμινάρια και καταρτίσεις για υποστήριξη αποφάσεων ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σε διεθνή συνέδρια και σε άρθρα σε τεχνικά περιοδικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου