Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜΗ). Αντιπρόσωπος ΤΕΕ στην ASHRAE. Γεννήθηκα στο Αίγιο και έζησα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου σε Καλάβρυτα, Αίγιο και Αθήνα. Το 1975 πέρασα στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Ξάνθης, όπου και εγκαταστάθηκα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών το 1981. Στα φοιτητικά χρόνια διετέλεσα Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών του Πολυτεχνείου Ξάνθης. Εργάσθηκα, ως ελεύθερος επαγγελματίας και μισθωτός τεχνικών εταιρειών, στην μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτιριακών έργων κατοικίας και υπηρεσιών, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Εργάσθηκα επίσης σε διευθυντικές θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Από το 2004 εργάζομαι στην ΤΥ του ΥΠΕΞ. Διετέλεσα μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος και Πρόεδρος του ΠΣΔΜΗ. Συμμετείχα, εκτός των άλλων, στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (ΓΕΠΕΕ), στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την τροποποίηση της νομοθεσίας άσκησης των τεχνικών επαγγελμάτων και στην επιτροπή για τη σύνταξη του ΠΔ αδειοδότησης επιχειρήσεων από το ΤΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου