Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης, Ελεύθερος επαγγελματίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών Από το Νοέμβριο του 1992, είναι μέλος του Τ.Ε.Ε. και του Π.Σ.Δ.Μ.-Η.. . Εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (από το 1997- 2010) . Εκλεγμένο μέλος της Αντ. του Τ.Ε.Ε / Τμ.Δ.Ε. (από το 1994 - 2010) Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Μ.-Η. . Επίσης είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητου Οχήματος (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο). Διετέλεσε και μέλος του Δ.Σ. . Έχει διατελέσει μέλος του Προεδρείου του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Μ.-Η, Παρ. Πάτρας. . Επί τέσσερα έτη εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών και γραμματέας αυτού. . Μέλος της Ειδικής Επιστημονικής - Συντονιστής Επιτροπής Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας του Τ.Ε.Ε. . Μέλος διαφόρων επιτροπών του Τ.Ε.Ε. για θέματα ΑΠΕ . Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας και Ενέργειας του Τ.Ε.Ε. / Τμ. Δ.Ε. και επιμελητής αυτής . Μέλος οργανωτικών Επιτροπών Ελληνικών Ημερίδων. . Επί 12 έτη μέλος της Συγκλήτου του Παν/μίου Πατρών και άλλων Πανεπιστημιακών οργάνων. . Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. Ελληνικού Παραρτήματος CIGRE. * Μέλος πολιτικών οργανώσεων και λοιπών αντίστοιχων φορέων από το 1984 έως σήμερα - εκλεγμένος σε διαφορες θέσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου