Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Λύσεις σε αιτήματα ετών του ΤΕΕ και των ΜηχανικώνΣυμφώνησαν και ανακοίνωσαν οι Μ.Χρυσοχοΐδης και Χρ. Σπίρτζης
Ο υπουργός Υποδομών,  Μεταφορών και Δικτύων, Μ. Χρυσοχοΐδης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χ. Σπίρτζης οριστικοποίησαν σε συνάντηση τους  και αμέσως μετά ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου, την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων, που δίνουν άμεση λύση σε πάγια αιτήματα, πολλών ετών, των Μηχανικών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν στη στήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας, τον εξορθολογισμό κρίσιμων τομέων του συστήματος παραγωγής έργων, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τον έλεγχο όλων των συντελεστών παραγωγής έργων.  Ο υπουργός Υποδομών ανακοίνωσε ότι οι νέες ρυθμίσεις, που  αναδεικνύουν και ενισχύουν  τον ρόλο του ΤΕΕ και των Μηχανικών περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» , το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, και πριν το τέλος του έτους θα είναι νόμος του κράτους. Οι νέες ρυθμίσεις, που ανακοινώθηκαν είναι: 

-Το ΤΕΕ φορέας πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων: Τονίστηκε ότι είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μητρώων όλων των τεχνικών επαγγελμάτων σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, καθώς επίσης ότι το μέτρο θα συμβάλει στην ποιότητα  των κατασκευών, την ασφάλεια των πολιτών και στην αντιμετώπιση παθογενειών, όπως η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή.
-Το ΤΕΕ φορέας τιμολογίων και τιμών τεχνικών έργων: Τονίστηκε ότι η λειτουργία από το ΤΕΕ ενός αξιόπιστου μηχανισμού τιμολόγησης των έργων είναι το πρώτο βήμα για ενιαίες προδιαγραφές, προϋπολογισμούς και διαφάνεια στα δημόσια έργα.
- Ένταξη του ΤΕΕ ως υπηρεσίας μιας στάσης στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο): Για να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία, και να μειωθούν τα διοικητικά βάρη  τόσο στον τεχνικό κόσμο, όσο και στις δεκάδες υπηρεσίες, με ταχύτητα, οικονομία και διαφάνεια.
-Ίδρυση νέων επιστημονικών και επαγγελματικών τμημάτων εντός ΤΕΕ: Απόφοιτοι ανωτάτων σχολών Πληροφορικής, Περιβαλλοντολόγοι κλπ θα μπορούν  να συμμετέχουν από κοινού και ισότιμα ,ε τους Μηχανικούς σε τμήματα, με αιρετή διοίκηση. Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής
Το ΤΕΕ φορέας πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων
Η ίδρυση ενός φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων στο πλαίσιο του ΤΕΕ, ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχoϊδης έρχεται ως συνέχεια του νόμου 3982/2011, για την αδειοδότηση και πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί κτλ, τον οποίο είχε ο ίδιος προωθήσει ως υπουργός Ανάπτυξης. Ο νόμος αυτός, αφού έχουν ετοιμαστεί τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα έχει προχωρήσει στο στάδιο της εφαρμογής. Εξηγώντας ο κ Χρυσοχοίδης τα βήματα που θα ακολουθηθούν είπε στους δημοσιογράφους ότι:
-«Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Αυτό που κάνουμε τώρα,  δηλαδή με το νομοσχέδιο το οποίο είναι ήδη κατατεθειμένο στην Βουλή και έχει την σχετική πρόβλεψη είναι ότι η διαδικασία υλοποίησης και εφαρμογής του νόμου, θα διεξάγεται πλέον μέσα από έναν φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων, ο οποίος θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, που όπως ξέρετε είναι ο τεχνικός σύμβουλος της χώρας». O υπουργός είπε ακόμη ότι το νομοσχέδιο για την «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις, όπου περιλαμβάνονται οι σχετικές ρυθμίσεις θα ψηφιστεί πριν τα Χριστούγεννα και συνεπώς το ΤΕΕ από το νέο χρόνο θα ξεκινήσει τη νεά προσπάθεια για την πιστοποίηση των επαγγελμάτων.
Από την πλευρά του ο Πρόεδροςτου ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης τόνισε στις δηλώσεις του ότι «η δυνατότητα ίδρυσης του φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων είναι το κύριο βήμα για τη δημιουργία Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων και συνδέεται με το στόχο που έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο για ενιαίες προδιαγραφές σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Ο στόχος μας είναι συνέχισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ «να συνεργαστούμε και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, τη ΓΣΕΒΕΕ, τη ΓΣΕΕ, και τις εργοληπτικές οργανώσεις, ώστε κανείς να μην έχει δεσπόζουσα θέση και να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η διαφανής λειτουργία των φορέων».
Ο κ Χρυσοχοίδης, αφού διευκρίνισε απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις ότι πιστοποίηση από το νέο φορέα θα λάβουν και αυτοί που είναι ήδη επαγγελματίες πρόσθεσε ότι: «Ο φορέας  είναι απαραίτητος για να πιστοποιείται η ποιότητα των έργων, των τεχνιτών που ασκούν τα σχετικά επαγγέλματα, ιδιαίτερα, όσα απ’ αυτά έχουν σχέση με την ασφάλεια των πολιτών, όπως οι ηλεκτρολόγοι. Για πολλά χρόνια δυστυχώς τα τεχνικά επαγγέλματα μπορούσαν να ασκούνται από ανθρώπους χωρίς γνώσεις, χωρίς δεξιότητες, χωρίς προσόντα. Εμπειρίες τις οποίες έχουμε αντιμετωπίσει όλοι στην καθημερινότητα μας. Τα οφέλη πολλαπλά για τον τεχνικό κόσμο, αλλά και για την ποιότητα των έργων, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Είναι προφανές ότι τα δεκάδες τεχνικά επαγγέλματα για να πιστοποιηθούν απαιτείται βαθιά επιστημονική γνώση και εμπειρία, να οριστούν διαδικασίες, αλλά και προτάσεις για τα επαγγελματικά περιγράμματα και συγκρότηση αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου».
Λειτουργία από το ΤΕΕ ενός αξιόπιστου μηχανισμού τιμολόγησης των έργων
«Θέλουμε να χτίσουμε έναν αξιόπιστο μηχανισμό τιμολόγησης των δημοσίων έργων» είπε ο υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοίδης, τονίζοντας ότι ο φορέας αυτός, ο οποίος θεσμοθετείται με το νομοσχέδιο για τα αεροπορικά θέματα που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, «θα λειτουργεί στο πλαίσιο του υπουργείου και του ΤΕΕ, θα έχει κρίσιμο και σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη λειτουργία και την αποτελεσματική διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων αυτού του τομέα, προκειμένου να αποδώσουμε στον τεχνικό κόσμο, αλλά και στην οικονομία της χώρας ένα σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί με τρόπο σύγχρονο χωρίς γραφειοκρατία, με αυτοματισμούς, έτσι ώστε να απαλλαγούμε από την γραφειοκρατία, η οποία υπάρχει σήμερα στον τομέα της τιμολόγησης των δημοσίων έργων». Ο υπουργός πρόσθεσε ότι «δυστυχώς, τα τιμολόγια των δημοσίων έργων είναι αναχρονιστικά, βασίζονται σε υπολογισμούς, που αναφέρονται σε χρόνους που δεν έχουν σχέση με τις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις, ούτε με τις επιστημονικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα όλη η διαδικασία κοστολόγησης των έργων να μην είναι επίκαιρη και πολλές φορές να δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο δημόσιο και στους εργολάβους».
-«Ο φορέας τιμολογίων και τιμών τεχνικών και έργων είναι επίσης ένα καίριο, το πιο σημαντικό βήμα, για ενιαίες προδιαγραφές, προϋπολογισμούς και διαφάνεια στα δημόσια έργα», είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης και υπογράμμισε ότι «ο στόχος είναι τα δημόσια έργα να μην κοστίζουν παραπάνω από ό,τι πραγματικά πρέπει, αλλά να μην κοστίζουν και λιγότερο καταστρέφοντας το τεχνικό δυναμικό. Να μην προϋπολογίζονται και να τιμολογούνται κατά περίπτωση όπως γίνεται τις τελευταίες δεκαετίες». 
Ένταξη του ΤΕΕ ως υπηρεσίας μιας στάσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
«Η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την  τήρηση των μητρώων δημοσίων έργων και η ένταξη του ΤΕΕ ως υπηρεσίας μιας στάσης στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) εξυπηρετεί την  καταπολέμηση της γραφειοκρατίας» τόνισε ο υπουργός Μ. Χρυσοχοίδης. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ είπε από την πλευρά του ότι «είναι  πολύ σημαντική η υλοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος για την τήρηση των Μητρώων Δημοσίων Έργων». Ο Χρ. Σπίρτζης σημείωσε ακόμη ότι «η υλοποίηση τέτοιων μηχανισμών από το Τεχνικό Επιμελητήριο συμβάλει σε μία ισχυρή, διαφανή και παραγωγική δημόσια διοίκηση, βοηθώντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες του υπουργείου και ταυτόχρονα μειώνει τα διοικητικά βάρη στον τεχνικό κόσμο, όσο και στις δεκάδες δημόσιες υπηρεσίες. Αν μετρήσουμε πόσες εργατοώρες χάνονται από τους μελετητές και τους εργολήπτες, για τη συλλογή πιστοποιητικών δημόσιων εγγράφων, φορολογικών ενημεροτήτων και ασφαλιστικών και πόσες εργατοώρες χάνονται από τις δημόσιες υπηρεσίες για την έκδοση και τον έλεγχό τους, πραγματικά είναι ένα μοντέλο που δεν είναι ούτε αναπτυξιακό ούτε παραγωγικό. Αυτά μπορεί να τα κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο μέσα από ηλεκτρονική διασύνδεση με όλους τους φορείς ή μέσω της αξιοποίησης του υπηρεσιακού μηχανισμού, ώστε να τροφοδοτεί τις υπηρεσίες του υπουργείου για να κάνουν πιο ουσιαστικά τη δουλειά τους». Από την πλευρά του ο υπουργός Υποδομών επισήμανε ότι «όλες αυτές οι προσπάθειες δημιουργούν ένα πλαίσιο καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, έτσι ώστε η Ελλάδα να είναι μια χώρα ελκυστική στις επενδύσει. Οι πολίτες χρησιμοποιούν τους θεσμούς του κράτους, τους συμβούλους του κράτους όπως το ΤΕΕ, με τρόπο χρήσιμο, αποτελεσματικό και φθηνό, χωρίς μεγάλα κόστη και τελικώς και η ζωή των ανθρώπων, των πολιτών βελτιώνεται, αλλά κυρίως αυτό που βελτιώνεται είναι η οικονομική αποτελεσματικότητα, η αύξηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης».
Ίδρυση νέων επιστημονικών και επαγγελματικών τμημάτων εντός ΤΕΕ
Από κοινού ο πρόεδρος του ΤΕΕ και ο υπουργός Υποδομών ανακοίνωσαν ότι συμφωνήθηκε να θεσμοθετηθεί  η δυνατότητα ίδρυσης επιστημονικών και επαγγελματικών τμημάτων εντός του ΤΕΕ. Η νέα ρύθμιση αναφέρθηκε ότι  δίνει τη δυνατότητα σε επιστήμονες που δεν είναι μηχανικοί, έχουν τελειώσει Πανεπιστήμια, να ενταχθούν σε κάποιο φορέα που δεν μπορούν να ενταχθούν, όπως είναι οι απόφοιτοι Ανώτατων Σχολών πληροφορικής, περιβαλλοντολόγοι, να μπορούν να συμμετάσχουν  από κοινού και ισότιμα με τους μηχανικούς στο πλαίσιο λειτουργίας στο ΤΕΕ, με αιρετή διοίκηση στο τμήμα τους που θα ενταχθούν, αυτό εξοστρακίζει συντεχνιακές λογικές του παρελθόντος και εντός του ΤΕΕ και δίνει την ευκαιρία συνεργασιών σε επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο, θέσπισης κανόνων, ορθολογικών προτάσεων και διαδικασιών, ώστε το ΤΕΕ να παίξει πιο ουσιαστικά το ρόλο του ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας.
Δεσμεύσεις αναπτυξιακής προσπάθειας 
Δέσμευση ότι το υπουργείο Υποδομών θα κινηθεί προς την κατεύθυνση ανάπτυξης του τομέα των κατασκευών και της δημιουργίας δυνατοτήτων απασχόλησης για του Μηχανικούς ανέλαβε ο υπουργός Υποδομών Μ. Χρυσοχοίδης.
-«Το ζητούμενο είναι, το επόμενο χρονικό διάστημα ο τεχνικός κόσμος να ξαναρχίσει να δουλεύει, να ξανανοίξουν τα εργοτάξια, να μπορέσουν να απασχοληθούν οι εργαζόμενοι – άνεργοι σήμερα σε αυτό τον τομέα – και να ξαναδώσουμε ελπίδα στους Έλληνες και τις Ελληνίδες, κυρίως στους νέους, τους νέους μηχανικούς» είπε ο υπουργός. Ο ίδιος  πρόσθεσε, αναφερόμενος στην επανεκκίνηση των οδικών έργων και τα νέα έργα, που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση στο νέο προγραμματικό πλαίσιο 2014-2020 της ΕΕ ότι «τις επόμενες ημέρες θα γίνουν ανακοινώσεις σειράς σημαντικών ζητημάτων, που αφορούν στον τεχνικό κόσμο της χώρας, στον τομέα των έργων», προσθέτοντας ότι «ο τεχνικός κόσμος της χώρας και κυρίως οι νέοι μηχανικοί, οι νέοι επιστήμονες των τεχνικών επαγγελμάτων θα έχουν την δυνατότητα μαζικά πια να απασχοληθούν τα επόμενα χρόνια και να αποκατασταθεί η κοινωνική ισορροπία στη χώρα μετά το μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό πλήγμα – πραγματικά- που δεχτήκαμε από την κρίση».
Συνεργασία ΤΕΕ και υπουργείου Υποδομών
O υπουργός Υποδομών Μ. Χρυσοχοίδης μίλησε με θερμά  λόγια για την καλή καλή, στενή και αποτελεσματική συνεργασία του ίδιου και του υπουργείου Υποδομών με το ΤΕΕ και τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη. Από την πλευρά του ο  πρόεδρος του ΤΕΕ  δήλωσε την ικανοποίηση του για την παραγωγική συνεργασία που έχει το ΤΕΕ  με το υπουργείο και ιδιαίτερα για τις προωθούμενες ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν οι οποίες όπως τόνισε ικανοποιούν πάγια αιτήματα του ΤΕΕ και των Μηχανικών. « Η υιοθέτηση και υλοποίηση αυτών των προτάσεων του ΤΕΕ  αποτελούν χρήσιμους παράγοντες για τη διαφάνεια, για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, για τη θέσπιση κανόνων και την υλοποίηση αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου» είπε ο ίδιος προσθέτοντας ότι: «Στόχος των προτάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου είναι να δομήσουμε εκείνους τους μηχανισμούς που θα συμβάλουν στη δημιουργία  ενός υγιούς συστήματος παραγωγής έργων στη χώρα, χωρίς στρεβλώσεις, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς, τις γνωστές σε όλους, αθέμιτες πρακτικές του παρελθόντος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου