Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ


Δημοσθένης Τουλιάτος, Διπλ.Πολ.Μηχ. ΕΜΠ, ΤΗ Karlsruhe Συνοπτικό Βιογραφικό: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 1976, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία (TH Karlsruhe, 1977) σε θέματα σε οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης Τεχνικών Έργων, κοστολόγησης, προγραμματισμού, διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου Τεχνικών Έργων. Από το 1981 έως σήμερα είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στον Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, με ειδίκευση σε θέματα κοστολόγησης, αειφόρου δόμησης και ανάλυσης κύκλου ζωής Τεχνικών Έργων. Από το 2004 έως σήμερα είναι Τεχνικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) με ειδικότερη ενασχόληση την ανάπτυξη νέου συστήματος αναλύσεων τιμών για την τιμολόγηση, την αναθεώρηση και την κοστολόγηση των τεχνικών έργων. Από το 1978 έως σήμερα είναι Ελεύθερος Επαγγελματίας – Σύμβουλος παροχής υπηρεσιών σε αντικείμενα Διοίκησης-Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, Προγραμματισμού, Κοστολόγησης & Διαχείρισης Ποιότητας Τεχνικών Έργων, Οργάνωσης και Διαχείρισης Φορέων Υλοποίησης Έργων, διενέργειας ανεξάρτητων τεχνικών ελέγχων & επιθεωρήσεων. Ενδεικτικοί τομείς ενασχόλησης και παροχής υπηρεσιών Συμβούλου: • Μέλος της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ για την Ποιότητα στα ΔΕ (2010-2011). • Εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ (2003-2010). • Εκπρόσωπος του ΤΕΕ στην Τεχνική Επιτροπή ΤΕ-95 του ΕΛΟΤ για τη διαμόρφωση εθνικού προτύπου διαχειριστικής επάρκειας των αναθετουσών αρχών (ΕΛΟΤ 1429 και των σχετικών Οδηγών ΕΛΟΤ 1431-1, 2, 3). • Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ για την ανάπτυξη σχήματος διαχειριστικής επάρκειας των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ. • Σύμβουλος για την ανάπτυξη νέου συστήματος αναλύσεων τιμών για την τιμολόγηση, την αναθεώρηση και την κοστολόγηση των δημοσίων έργων, για λογαριασμό των εργοληπτικών οργανώσεων ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ (2009-2011). • Συντονιστής του Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την Υλοποίηση των Ειδικών • Συγκοινωνιακών Έργων Αττικής για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, (Κξία: SGI-TRADEMCO A.E., SGI INGENIERIE, ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΓΡ. ΜΑΧΑΙΡΑ, ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ) στο • ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ 2001 – 2004. • Αναπληρωτής Συντονιστής του Τεχνικού Συμβούλου (Deputy Project Manager της Κ/ξίας Mott McDonald – Louis Berger) στην ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ, για την κατασκευή του • Αυτοκινητοδρόμου u914 Βορείου ΠΑΘΕ (1997 – 1999). • Σύμβουλος για την Ανάπτυξη του Συστήματος Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας των Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΘΟ/ΜΕΚ, Κ/ξία Συμβούλων TUV - PLANET - NAMA - EU-QC, 1999– 2001). • Αντιπρόσωπος, συνεργάτης και Επιθεωρητής των Γαλλικών Οίκων BUREAU VERITAS και SOCOTEC INTERNATIONAL για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων στην Ελλάδα (1991-1995). Ξένες Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου